Back
BackToMain
PrevMode
Mode

ארועים

התעשיה האווירית

חדשות ועדכונים

הנדסאים

נפתח המסלול להנדסאי מוסמך לשנה"ל הבאה

לימודי טכנאים
למעלה מ-60 תלמידי י"ב התכנסו באודיטוריום עם הוריהם והביעו רצונם להמשיך ללמוד בעתודה הטכנולוגית לקראת התוארים טכנאי והנדסאי מוסמך בשנה הבאה.
שוחרות חיל האוויר
בית הספר נערך לפתיחת כיתת מל"ט יוקרתית בשנת הלימודים תשע"ב בחסות חיל האוויר.
התלמידים המצטיינים מכיתות ט' יהוו את הגרעין האיכותי של הכיתה החדשה.

מלט

חדש ברשת אורט

אורט ישראל

אורט אביב